Próbne obciążenia

Próbne obciążenia

Aby sprawdzić wytrzymałość podłoża przygotowywanego pod konstrukcje należy przeprowadzić próbne obciążenia. Uznaje się, że to jedna z najlepszych metod badania i oceny jakości podłoża. Przeprowadzając tego typu badania dokonuje się symulacji rzeczywistej pracy fundamentów całej konstrukcji.

Przed przystąpieniem do realizacji badania poprzez próbne obciążenia należy dokładnie zaplanować ich przebieg. W tym celu warto zastosować się do poniższych wytycznych.

1. Termin przeprowadzenia próbnych obciążeń – 30 dni od daty wykonania, czyli po okresie w którym beton osiąga założoną gwarantowaną wytrzymałość na ściskanie.
2. Liczba pali poddawanych badaniu – określona w normie PN-83/B-02482
3. Wybór pali – powinny być umiejscowione w miejscach najniekorzystniejszych warunków geotechnicznych
4. Przygotowanie projektu próbnego obciążenia
5. Ważne są odległości usytuowania pali kotwiących, podpór balastu oraz podpór bazy pomiarowej
6. Maksymalna siła do uzyskania w próbnym obciążeniu
7. Program próbnego obciążenia statycznego
8. Wybór urządzeń do pomiarów
9. Wykorzystanie pali próbnych i kotwiczących
10. Wyniki pomiarów próbnych obciążeń

Przeprowadzanie próbnych obciążeń powinno być standardem przy planowaniu i realizacji inwestycji. Wyniki otrzymane poprzez tego typu badania pozwalają na lepsze oszacowanie nośności i sztywności podłoża oraz efektywniejsze projektowanie posadowienia konstrukcji budowlanej.